Формиране на социокултурна компетентност у 7-11-годишни ученици от ромски етнически произход чрез фолклорни приказки


Димитрова, Дияна (2015) Формиране на социокултурна компетентност у 7-11-годишни ученици от ромски етнически произход чрез фолклорни приказки Собрник с доклади от Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет Св.св. Кирил и Методий"


 В разработката се представят начини за формиране на социокултурна компетентност у 7-11-годишни ученици от ромски етнически произход
  Доклад
 социокултурна компетентност
 Издадено
  17893
 Дияна Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/