Възможности за овладяване на четенето с разбиране от 7-11-годишни ученици от ромски етнически произход с помощтта на образователния софтуер "Envision"


Димитрова, Дияна (2015) Възможности за овладяване на четенето с разбиране от 7-11-годишни ученици от ромски етнически произход с помощтта на образователния софтуер "Envision" Научно списание „Педагогика“, кн. 6, Vol. 87, София, 2015, стр.785-790, ISSN 0861-3982(Print), ISSN 1314-8540 (Online), COBISS.BG-ID-1273738212


 В статията са описани примери при работата на учителя и 7-11- годишните учениците с образователния софтуер "Envision" за овладяване на четенето с разбиране
  Статия
 софтуер "Envision", ромски ученици
 Издадено
  17892
 Дияна Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/