В чудния свят на приказките -учебно помагало за часовете по извънкласно четене (1.- 4. клас)


Димитрова, Дияна (2013) В чудния свят на приказките -учебно помагало за часовете по извънкласно четене (1.- 4. клас) Астарта, Пловдив, ISBN 978-954-350-171-7


 В помагалото са поместени разнообразни приказки от различни култури(български, ромски, турски, арменски, еврейски, румънска, италиански и др). Към всяка приказка са разработени задачи, които са ориентирани към усъвършенстване на четенето с разбиране при 7-11-годишните ученици
  Учебник / Учебно помагало
 приказки, учебни задачи


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  17891
 Дияна Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/