Интерактивни методи в часовете за свободно избираема подготовка по четене при 7-11 годишни деца от ромски етнически произход


Димитрова, Дияна (2013) Интерактивни методи в часовете за свободно избираема подготовка по четене при 7-11 годишни деца от ромски етнически произход Сб. от Втори научен семинар за докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, ред. к. проф. дпн. Пл.Легкоступ, доц. д-р Б. Борисова, доц. д-р М. Иванова, доц. д-р В.Кутева-Цветкова, В.Търново, Фабер, 2013г., стр. 327-338,ISBN 978-954-400-985-4,COBISS.BG-ID-12611571556


 
  Доклад
 интерактивни методи, свободно избираема подготовка по четене
 Издадено
  17890
 Дияна Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/