Познавателното развитие на детето от предучилищна възраст


Караиванова, Петя (1999) Познавателното развитие на детето от предучилищна възраст Педагогически алманах


 В статията се представят и анализират теории за развитието на детското мислене. Разкрива се своеобразието на познавателното развитие на детето от предучилищна възраст.
  Статия
 теории за познавателното развитие на детското мислене
 Издадено
  1789
 Петя Караиванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/