Св. Киприан Картагенски. "Единството на Църквата"


Миланов, Росен (2017) Св. Киприан Картагенски. "Единството на Църквата" Велико Търново: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"


  "Единството на Църквата" на св. Киприан Картагенски († 258) е едно от най-значимите литературни произведения на ранното западно християнство. Написан в бурните времена на разделения в църковната община в Картаген, трактатът има, наистина, свой исторически контекст. Но същевременно живият език, ненатоварващият и лишен от изкуственост израз, както и самата тема запазват и до днес актуалността на "Единството на Църквата". Изданието включва: 1. Сведения за живота и литературното творчество на св. Киприан Картагенски. 2. Богословски коментар на трактата „Единството на Църквата“. 3. Превод на съчинението с паралелно представен латински текст (билингва). Книгата представлява интерес за учени и студенти в областта на теологията, философията, историята и класическата филология; но нейна потенциална читателска аудитория могат да бъдат и другите православни християни в България, както и изобщо всички, които се интересуват от винаги актуалните въпроси за същността на Църквата и нейния земен път към вечността.
  Превод
 Църква, разделение, съгласие, единство, Church, schism, concord, unity
 Издадено
  17887
 Росен Миланов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/