Интегриране на ромските ученици чрез интерактивно обучение по ромски приказен фолклор


Димитрова, Дияна (2007) Интегриране на ромските ученици чрез интерактивно обучение по ромски приказен фолклор Сборник с доклади от научно-практическа конференция "Предизвикателствата на съвремието и качеството на образованието", том II, FABER В.Търново, стр.34-40


 В доклада се представя опит за интегриране на ромски ученици чрез интерактивно обучение по ромски приказен фолклор
  Доклад
 интерактивно обучение, ромски приказен фолклор
 Издадено
  17883
 Дияна Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/