Ромският фолклор в началното училище - призвание и признание


Димитрова, Дияна (2007) Ромският фолклор в началното училище - призвание и признание Астарта, В. Търново ISBN 978-954-350-039-0


 В книгата е описан практически педагогически опит по въвеждане на СИП "Фолклор на етносите в България - ромски фолклор" в началното училище, работа с родители за привличане и задържане на учениците в училище и др.
  Книга
 начално училище, ромски фолклор
 Издадено
  17882
 Дияна Димитрова

2. 2.Yoshovska-Marcheva, P.(2018) Mentorship in the context of the Inclusive education in Bulgaria/ Knowledge International Journal Scientific papers, 2018, No Vol.28.3, pp.811

1. 1.Борисова, Т. Форми на интеркултурен диалог в извънкласните дейности по български език и литература в началните класове / В: Сборник с доклади "Многообразие без граници", FABER, В.Търново/ стр. 281-287

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/