Ромските приказки - възможност за формиране на устната българска реч при децата билингви (роми)


Димитрова, Дияна (2007) Ромските приказки - възможност за формиране на устната българска реч при децата билингви (роми) Сборник с доклади от общински кръг на конференция "Училището-желана територия на ученика". В. Търново, стр.36-44


 В доклада се разглеждат възможностите на ромските приказки за формиране на устната свързана българска реч на децата билингви (роми)
  Доклад
 ромски приказки, устна свързана реч
 Издадено
  17881
 Дияна Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/