Детето и науката


Караиванова, Петя (1999) Детето и науката Предучилищно възпитание


 В статията се анализират проблеми, свързани с овладяване на система от достъпни, научни знания за обекти, процеси и явления от заобикалящата детето природна и социална среда.
  Статия
 достъпни, научни знания за обекти, процеси и явления
 Издадено
  1788
 Петя Караиванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/