Книга за учителя -Методическо ръководство за учители, преподаващи СИП "Фолклор на етносите в България - Ромски фолклор"


Димитрова, Дияна (2004) Книга за учителя -Методическо ръководство за учители, преподаващи СИП "Фолклор на етносите в България - Ромски фолклор" Астарта, В.Търново ISBN 954-8324-45-8


 В книгата за учителя се представят примерни разработки за работа с учениците
  Учебник / Учебно помагало
 книга, ръководство за учителя
 Издадено
  17879
 Дияна Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/