Thrace in the Bulgarien and Greek Programmes of 1918 - 1919


Йовевска, Мариана (1992) Thrace in the Bulgarien and Greek Programmes of 1918 - 1919 Etudes balkaniques, (Sofija) 1992, n. 3/4, p. 48-62.


 
  Статия
 
 Издадено
  17873
 Мариана Йовевска

1. Г.Д.Шкундин, Диктат в Нейи-сюр-Сен. - В: Болгария в XX веке. Очерки политической истории. Институт славяноведения - Москва , Наука, 2003, сс. 125, 136 ISBN 5-02-008858-7

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/