Ньойският договор в българо-гръцките отношения (1919-1923)


Йовевска, Мариана (1982) Ньойският договор в българо-гръцките отношения (1919-1923) Исторически преглед, 1982, кн. 4, с. 30-49. ISSN 0323-9748; COBISS. BG-ID:1119643364.


 
  Статия
 
 Издадено
  17871
 Мариана Йовевска

1. Г.Д.Шкундин, Диктат в Нейи-сюр-Сен. - В: Болгария в XX веке. Очерки политической истории. Институт славяноведения - Москва , Наука, 2003, сс. 127, 136 ISBN 5-02-008858-7

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/