За неясните знания, догадки и въпроси и ролята им в процеса на взаимодействие “дете – среда”.


Караиванова, Петя (1998) За неясните знания, догадки и въпроси и ролята им в процеса на взаимодействие “дете – среда”. Педагогически алманах, ВТ, кн. 1, 2.


 В разработката се изследва ролята на неясните знания, догадки и въпроси в процеса на ориентирането на детето от предучилищна възраст в заобикалящия го природен и социален свят.
  Статия
 неясните знания, догадки и въпроси.
 Издадено
  1787
 Петя Караиванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/