Босна и Херцеговина


Йовевска, Мариана (1994) Босна и Херцеговина Издателство на Българска академия на науките, София, 1994, 147 с. (от с. 88 до с.146, виж на с. 5) ISBN 954-430-256-5; COBISS.BG-ID 1027822308


 
  Книга
 
 Издадено
  17869
 Мариана Йовевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/