Документи из историята на Балканските народи (От началото на XX век до Втората световна война)


Йовевска, Мариана (1995) Документи из историята на Балканските народи (От началото на XX век до Втората световна война) Издателство "Абагар" - Велико Търново 1995, 144 с.. ISBN 954-427-103-1


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 
  17868
 Мариана Йовевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/