Балканските провинции на Хабсбургската държава, Граници и административно управление от края на X век до 1918 г.


Йовевска, Мариана (1999) Балканските провинции на Хабсбургската държава, Граници и административно управление от края на X век до 1918 г. Балканските провинции на Хабсбургската държава, Издателство "ПИК", Велико Търново 1999, 255 с.;ISBN 954 736 023 X; COBISS.BG-ID 1035185380.


 
  Книга
 
 Издадено
  17867
 Мариана Йовевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/