Мустафа Кемал в българската историография


Йовевска, Мариана (1997) Мустафа Кемал в българската историография Трудове на катедрите по история и богословие, т. 1 Издателство Антос, Шумен 1997, с. 167-177. ISSN 1310-9928


 
  Статия
 
 Издадено
  17865
 Мариана Йовевска

1. в дисертацията на Мемиш Мердан, Балканската политика на Турция през 30-те години на XX век, с. 18

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/