Босна и Херцеговина през XIX - XX век. Страници от Историята, 209 с.


Йовевска, Мариана (2006) Босна и Херцеговина през XIX - XX век. Страници от Историята, 209 с. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново 2006. ISBN - 10:954-524-497-6 , ISBN - 13:978-954-524-497-1


 
  Книга
 
 
  17864
 Мариана Йовевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/