Босна и Херцеговина през XIX - XX век. Страници от Историята,


Йовевска, Мариана (2006) Босна и Херцеговина през XIX - XX век. Страници от Историята, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново 2006, 211 с. ; ISBN 954-524-497-6 :ISBN 978-954-524-497-1 ; COBISS.BG-ID 1045081060


 
  Книга
 
 
  17864
 Мариана Йовевска

1. s.с. 190-205. Цачев Г.Диалогът на нациите в Босна и Херцеговина след Дейтън (1995) и "Върховният представител". - В: Балканите - език, история, култура т. IV. Четвърта международна научна конференция 18-20 октомври 2013 г., Издателство "ИВИС", Велико Търново. 2015 г. с.182, (с.190-205). COBISS.BG-ID 1276590052: ISSN: 1314-4065

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/