Модел за социалнопсихологически тренинг „Не на агресията в училище”, "Дни на науката 2011", Изд. "Фабер" В.Търново, 2011г.,с.415-420, ISSN 1314-2283.


Чавдарова, Велислава (2011) Модел за социалнопсихологически тренинг „Не на агресията в училище”, "Дни на науката 2011", Изд. "Фабер" В.Търново, 2011г.,с.415-420, ISSN 1314-2283. Великотърновски клон на съюза на учените в България "Дни на науката 2011", Изд. "Фабер" В.Търново, 2011г.,с.415-420, ISSN 1314-2283, COBISS.BG-ID 1232486884


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17862
 Велислава Чавдарова

1. Стоянова, П. "Детските емоции между възпитанието и спонтанността", Сборник докладов "ПСИХОЛОГИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ, Изд.ТвГУ, Тверь 2017 с.189, УДК 159.9:331 ББК Ю980.2

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/