The Dayton peace accords and the serbs in Bosnia-Hecegovina: present problems and perspectives for the future”.


Йовевска, Мариана (1998) The Dayton peace accords and the serbs in Bosnia-Hecegovina: present problems and perspectives for the future”. EUROPE: Real end Imagined, PIC publishers Veliko Turnovo 1998, p. 167-172 ISBN 954 8258 951


 
  Доклад
 The Daytonon Peace Accords 14 Dec. 1995 g.


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  17861
 Мариана Йовевска

1. В дисертационния труд за присъждане на научна степен "доктор" на Георги Цанев Цачев, Конституиране на Босна и Херцеговина 1995-2005,, Великотърновски университет "Св. св. Кирил; и Методий" 2016 г., с. 18

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/