Педагогическата технология – научно-педагогическа реалност. НП, 1987/5.


Савова, Жулиета (1987) Педагогическата технология – научно-педагогическа реалност. НП, 1987/5. София


 
  
 
 Издадено
  17860
 Жулиета Савова

1. Делибалтова, В. Съвремeнна ориентация към методите на обучение-сравнения и коментари“ – В: Чавдарова Костова, С., В. Делибалтова, Б. Господинов. Педагогика, София: УИ “Св. Климент Охридски“ , 2012, 301.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/