1. 4. Кръстева, А. Кратки записки по педагогика (учебно помагало), В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, 117

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/