Педагогическото общуване в обучението. - София : Народна просвета, 1989, 152 с.


Савова, Жулиета (1989) Педагогическото общуване в обучението. - София : Народна просвета, 1989, 152 с. София : Народна просвета


 
  
 
 Издадено
  17858
 Жулиета Савова

1. 4. Кръстева, А. Кратки записки по педагогика (учебно помагало), В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, 117

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/