Йолова Х. Съвременната българка и моделът “Да имаш”. Научна конференция, ВТУ, 2014


Йолова, Хелена (2014) Йолова Х. Съвременната българка и моделът “Да имаш”. Научна конференция, ВТУ, 2014


 
  Статия
 
 Издадено
  17833
 Хелена Йолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/