Възприемането на изкуството и децата от предучилищна възраст, София, сп. Предучилищно възпитание, бр. 1, 2007, стр. 18-24


Легкоступ, Пламен (2007) Възприемането на изкуството и децата от предучилищна възраст, София, сп. Предучилищно възпитание, бр. 1, 2007, стр. 18-24 Сп. Предучилищно възпитание, 2007, №1.


 Възприемането на изкуството и децата от предучилищна възраст
  Статия
 Възприемане, изкуство, деца, предучилищна възраст


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  17826
 Пламен Легкоступ

1. Учене с картинки. Проект към ЕС imago2010: Идеи за работа в предучилищна и начална училищна възраст.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/