Книжовниците от XIV-XV век за делото на Кирил и Методий - Сб. Cyryl i Metody w duchowym dziedzictwie Slowian. Materialy III i IV Konferencji Cyrylometodianskiej w Bialej Podlaskiej. Biala Podlaska, maj 2007 i maj 2008. Red. P. Sotirov, Biala Podlaska: Wydawnictwo Podlaskiej Fundacji Wspierania Talentow, 2009, p.111-117. ISBN 978-83-923124-1-3


Карамфилова, Петя (2009) Книжовниците от XIV-XV век за делото на Кирил и Методий - Сб. Cyryl i Metody w duchowym dziedzictwie Slowian. Materialy III i IV Konferencji Cyrylometodianskiej w Bialej Podlaskiej. Biala Podlaska, maj 2007 i maj 2008. Red. P. Sotirov, Biala Podlaska: Wydawnictwo Podlaskiej Fundacji Wspierania Talentow, 2009, p.111-117. ISBN 978-83-923124-1-3 Cyryl i Metody w duchowym dziedzictwie Slowian (Materialy III i IV Konferencji Cyrylometodianskiej w Bialej Podlaskiej). Biala Podlaska: Wydawnictwo Podlaskiej Fundacji Wspierania Talentow, 2009, p.111-117. ISBN 978-83-923124-1-3


 
  Доклад
 
 Издадено
  17823
 Петя Карамфилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/