Възникване и развитие на търновската мъжка гимназия


Кутева-Цветкова, Венка (2013) Възникване и развитие на търновската мъжка гимназия Дни на науката 2012. Майски четения. Съюз на учените в България - клон В. Търново В. Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  17820
 Венка Кутева-Цветкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/