Стимулиране на репродуктивната речева изява на 6-8-годишните деца


Мандева, Марианна (2002) Стимулиране на репродуктивната речева изява на 6-8-годишните деца 120 години предучилищно възпитание, В. Търново


 Представят се изпробвани практически методически решения за стимулиране на репродуктивната речева изява на 6-8-годишните деца.
  
 Репродуктивна речева изява; 6-8-годишни; обуче- ние
 
  1782
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/