Учители – възрожденци в Търново


Кутева-Цветкова, Венка (2013) Учители – възрожденци в Търново Педагогика, 2013, № 9, с. 1357 – 1365. ISSN 0861-3982


 Изследването има историко-педагогически характер. Насочено е към дейността на най-известните учители в Търново през епохата на Възраждането. Представят се кратки биографични данни и най-вече приносите им за развитието на учебното дело в града.
  Статия
 
 Издадено
  17817
 Венка Кутева-Цветкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/