Училищната социална работа в САЩ – проблеми и решения.


Кутева-Цветкова, Венка (2015) Училищната социална работа в САЩ – проблеми и решения. Международна научна конференция 30 години Педагогически факултет. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново


 Анализират се съвременни проблеми, които стоят пред училищната социална работа в САЩ. Предлагат се добри практики и модели на работа
  Студия
 
 Издадено
  17811
 Венка Кутева-Цветкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/