Социална педагогика. Теоретични основи. Избрани лекции.


Кутева-Цветкова, Венка (2015) Социална педагогика. Теоретични основи. Избрани лекции. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". ISBN 978-954-524-997-6.


 
  Монография
 
 Издадено
  17806
 Венка Кутева-Цветкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/