Хуманистичната тенденция на социалнопедагогическото (критика и праксеологичен модел). София, 2001, 380 с.


Русева, Мая (2001) Хуманистичната тенденция на социалнопедагогическото (критика и праксеологичен модел). София, 2001, 380 с.


 
  Дисертация
 
 
  17805
 Мая Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/