Методи за активно учене в условията на началното обучение по български език


Мандева, Марианна (2002) Методи за активно учене в условията на началното обучение по български език Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2


 На основата на резултатите от опитна работа се доказват образователните предимства на методи за активно учене в условията на началното обучение по български език.
  
 Методи на обучение; активно учене; български език; І - ІV клас; образователни предимства
 
  1780
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/