Една видна личност от епохата на Възраждането


Георгиев, Георги (2014) Една видна личност от епохата на Възраждането Епохи, Велико Търново, книжка 1, година XXII, 2014, стр. 118-136.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  17799
 Георги Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/