Измерения на личностното развитие в релациите на неговия творчески и интелектуален компонент, Сборник по случай 60-годишнината на проф. дпн Пламен Радев, Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски”, 2011, с. 29-34, ISBN 978-954-423-667-0.


Легкоступ, Пламен (2011) Измерения на личностното развитие в релациите на неговия творчески и интелектуален компонент, Сборник по случай 60-годишнината на проф. дпн Пламен Радев, Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски”, 2011, с. 29-34, ISBN 978-954-423-667-0. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2011, ISBN 978-954-423-667-0.


 Разгледани са връзките между интелекта и творчеството и измеренията на личностното развитие в релациите на неговия творчески и интелектуален компонент
  Статия
 личностно развитие, творчество, интелект


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  17792
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/