Възможности на екипното обучение за развитие на вежливата реч в начална училищна възраст


Мандева, Марианна (2002) Възможности на екипното обучение за развитие на вежливата реч в начална училищна възраст Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2 /съавтор/


 Представят се изпробвани практически възможности на екипното обучение за развитие на вежливата реч в начална училищна възраст.
  
 Екипно обучение; развитие; вежлива реч; начална училищна възраст образователна ефективност
 
  1779
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/