Социално-педагогически аспекти на работата с деца в неравностойно социално положение чрез интеграция между изобразителното изкуство и развитието на речта (съавтор) Ниш, Университет у Нишу, Врање: Учитељски факултет. с. 163 - 173. ISBN: 978-86-82695-92-9.


Легкоступ, Пламен (2011) Социално-педагогически аспекти на работата с деца в неравностойно социално положение чрез интеграция между изобразителното изкуство и развитието на речта (съавтор) Ниш, Университет у Нишу, Врање: Учитељски факултет. с. 163 - 173. ISBN: 978-86-82695-92-9. Научни скуп на тему: Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста, Учитељском факултету у Врању. В: Денић, С. (гл. и отг. уред.). Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста. Университет у Нишу. Врање: Учитељски факултет. с. 163 - 173. ISBN: 978-86-82695-92-9.


 Разгледани са социално-педагогически аспекти на работата с деца в неравностойно социално положение и възможностите а социализация, които дава интеграцията между изобразителното изкуство и развитието на речта
  Статия
 Социално-педагогически аспекти, деца в неравностойно социално положение, интеграция, изобразително изкуство, развитие на речта


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  17789
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/