РОЛЯТА НА КОМПЮТЪРНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В СЪВРЕМЕННИТЕ ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА


Косев, Светослав (2013) РОЛЯТА НА КОМПЮТЪРНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В СЪВРЕМЕННИТЕ ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА Велико Търново - ISBN 978-954-524-981-5


 The present study deals with the questions of when and who were the first artists who started using computer technologies as a means of expression in fine arts and their influence on the development of art in its contemporary forms. Three development phases are distinguished based on certain events of key importance: Phase 1: 1956-1986 The Pioneers; Phase 2: 1986-1996 The Paintbox Era; Phase 3: 1996-to present The Multimedia Era. The study looks into to the most prominent artists who lay the beginnings of computes technologies in art.
  Статия
 contemporary arts, visual arts, computer technology, information technology, New media art, Digital art, The Paintbox Era, The Multimedia Era, computer graphics, multimedia art


Хуманитарни науки Изобразително изкуство
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Humanities Fine Arts and Visual Arts
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  17788
 Светослав Косев

1. Теофилов К. "АКТИВИЗИРАНЕ НА КРЕАТИВНОСТТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V И VI КЛАС ЧРЕЗ ДИГИТАЛНА ОБРАБОТКА НА ФОТОГРАФСКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО", Дисертационен труд, Шуменски университет

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/