Членното иже в Евтимиевите послания - Сб. Слово и вяра. Международна научна конференция, посветена на 90-годишнината от рождението на проф. Боню Ст. Ангелов, Стара Загора, 18-19 октомври, 2004 г. Ред. Д. Кенанов, Велико Търново: Изд. ПИК. В. Търново, 2007, с.243-252. ISBN 978 954 736 172 0; COBISS.BG-ID 1229257444


Карамфилова, Петя (2007) Членното иже в Евтимиевите послания - Сб. Слово и вяра. Международна научна конференция, посветена на 90-годишнината от рождението на проф. Боню Ст. Ангелов, Стара Загора, 18-19 октомври, 2004 г. Ред. Д. Кенанов, Велико Търново: Изд. ПИК. В. Търново, 2007, с.243-252. ISBN 978 954 736 172 0; COBISS.BG-ID 1229257444 Слово и вяра. Международна научна конференция (Стара Загора, 18-19 октомври, 2004.). УИ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2007, с.243-252. ISBN 978 954 736 172 0; COBISS.BG-ID 1229257444


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  17785
 Петя Карамфилова

1. Илиева, Т. Г. "За серафимите" на Йоан Златоуст от книга "Маргарит" в превод на Дионисий Дивни (Текстологични и езикови проблеми). Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор". В. Търново, 2016 (с. 126).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/