Средства за изразяване на определеност в езика на писателите от Търновската книжовна школа. В. Търново, 1999.


Карамфилова, Петя (1999) Средства за изразяване на определеност в езика на писателите от Търновската книжовна школа. В. Търново, 1999.


 
  Дисертация
 
 Непубликувано
  17782
 Петя Карамфилова

3. Стефанова, Валентина. История на определеността в българския език. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор". София, 2017. (с. 125)

4. Стефанова, Валентина. История на определеността в българския език. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор". София, 2017. (с. 55-56).

2. Илиев, Ив. Г. Теория на относителността. Българските относителни местоимения – произход и развой. Част I-II. Пловдив. Весела, 2012. ISBN 978-619-7016-01-7 (с. 126)

1. Авдеева, Даря. Некоторые синтаксические особенности в тексте южнославянского перевода жития Андрея Юродивого - Във: Търновска книжовна школа. Т. VIII. УИ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2007. ISBN 954-524-339-2 (Т8) (с.373)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/