Граматичните аспекти на маскулинизацията


Буров, Стоян (2016) Граматичните аспекти на маскулинизацията Професор Иван Кочев – живот, отдаден на езикознанието. Юбилеен сборник. Съст. А. Кочева. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, стр. 25-31. ISBN 978-954-322-852-2; COBISS.BG-ID 1276957924


 
  Статия
 
 Издадено
  17770
 Стоян Буров

1. Ванина Сумрова. Неудобствата на маскулинизацията (ще) продължават. // Българска реч, XXIII (2017), № 2, стр. 45-51. ISSN 1310-733X

2. Ванина Сумрова. Този джипи / тази джипи / това джипи, или за колебанията в рода на заемките в българския език. // Български език 64 (2017), 2, стр. 34-45. pISSN 0005-4283; eISSN 2603-3372

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/