Парламентарни избори и реформи в България (1944 – 1945 г.).Епохи, кн. 1, 2016, с. 102 – 110.ISSN – 1310 - 2141. ISSN: 2534-8418 (Online).


Галунов, Тодор (2016) Парламентарни избори и реформи в България (1944 – 1945 г.).Епохи, кн. 1, 2016, с. 102 – 110.ISSN – 1310 - 2141. ISSN: 2534-8418 (Online). Епохи, кн. 1, 2016, с. 102 – 110.ISSN – 1310 - 2141. ISSN: 2534-8418 (Online).


 Анализира се началото на изборнте практики при тоталитарния режим и частичното взстановявне на псевдомногопартийността.
  Статия
 парламент, избори, пропорционална, репресии, нарушения.


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  17761
 Тодор Галунов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/