Към проблема за речевото етикетно образование на 6-11-годишните ученици


Мандева, Марианна (2002) Към проблема за речевото етикетно образование на 6-11-годишните ученици Начално училище, бр. 5, 40 с.


 Студията представя основни лингво-методически аспекти на Етикетното образование в І-ІV кл.
  
  речевото етикетно образование; 6-11-годишните ученици
 
  1776
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/