Третият държавен съд. Български министри на подсъдимата скамейка. „Фабер”, гр. В. Търново, 288 с., 2013.Велико Търново, "Фабер".ISBN – 978 – 954 – - 400 – 973- 1.


Галунов, Тодор (2013) Третият държавен съд. Български министри на подсъдимата скамейка. „Фабер”, гр. В. Търново, 288 с., 2013.Велико Търново, "Фабер".ISBN – 978 – 954 – - 400 – 973- 1. Велико Търново, "Фабер".ISBN – 978 – 954 – - 400 – 973- 1.


 Анализират се механизмите за търсене на конституционно-наказателната отговорност на министрите в България, на фона на съдебния процес срещу кабинетите на д-р Васил Радославов.
  Монография
 министри, закон, съд, отговорност, институции, партии,наказания, война, подсъдими.


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  17756
 Тодор Галунов

2. Евгени КОСТОВ ВТОРИЯТ ДЪРЖАВЕН СЪД (1910 – 1914) ЗА СТРОИТЕЛНИ „ЗАКОНОНАРУШЕНИЯ”, ИЗВЪРШЕНИ В СОФИЙСКА ОБЩИНА, ИЗВЕСТИЯ на Центъра за стопанско - исторически изследвания Том I ГРАДСКОТО СТОПАНСТВО В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ, ISSN 2534-9244, цит на с. 222

1. Млъзев, Ив. Политологично-правни аспекти на императивния мандат. Имат ли нужда народните представители от депутатска неприкосновеност?. Дни на науката 2015, В. Търново, 2015, ISSN - 1314, с. 187-202, цит. на с. 191.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/