Ценностни ориентации и мотивационни потребности за учене в условията на висшето образование


Трифонова-Димитрова, Петя (2016) Ценностни ориентации и мотивационни потребности за учене в условията на висшето образование Сб. "Изкуството да обичаш и отговорността към собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян", Съставител: Елена Бораджиева. Велико Търново, УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2017 COBISS.BG-ID 1283367140


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17755
 Петя Трифонова-Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/