Тревожността като категория на психологията


Трифонова-Димитрова, Петя (2014) Тревожността като категория на психологията Диоген, Тенденции в развитието на съвременната психология, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", с. 205-226, ISBN 978-954-524-974-7- В. Търново 2014 COBISS.BG-ID 1268297444


 If the worries and fears prevent you from living in the way you would like, you probably suffer from anxiety disorder. The good news is that there are many ways we could influence anxiety and its symptoms until reduce it to a minimum and regain control of our lives. Anxiety helps us to be focused and in good condition and motivates us to act and solve problems in our daily lives.
  Статия
 либидо, невротичен страх, паника, фобии


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17754
 Петя Трифонова-Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/