Съществителни имена с отвлечено значение в Дионисиевия превод на антиюдейските слова на Йоан Златоуст


Карамфилова, Петя (2017) Съществителни имена с отвлечено значение в Дионисиевия превод на антиюдейските слова на Йоан Златоуст Научни трудове на СУБ-Смолян, т. 2. Смолян: Съюз на учените в България, 2016, с. 54-62; ISSN: 1314-9490


 Работата се фокусира върху словообразуването и семантиката на производните абстрактни съществителни имена, образувани със суфикс -ость.
  Статия
 съществителни с отвлечено значение, словообразуване, семантика, антиюдейски слова, Йоан Златоуст
 Издадено
  17753
 Петя Карамфилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/