За етикетната лексика на 7-8-годишните ученици


Мандева, Марианна (2001) За етикетната лексика на 7-8-годишните ученици Начално образование, бр. 5/6


 На основата на резултати от диагностично изследване се правят изводи за състоянието на етикетната лексика на 7-8-годишните ученици.
  
 Етикетна лексика; Състояние; 7-8-годишни ученици
 
  1775
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/