Проекции на срама в "Бай Ганьо" и "История славянобългарска": междутекстов анализ


Галунова, Калина (2014) Проекции на срама в "Бай Ганьо" и "История славянобългарска": междутекстов анализ Вiсник Одеського нацiоналного унiверситету, Том 19, Випуск 3(9), Фiлологiя, 2014, с. 8-15, Одеса:ОНУ, ISSN 2307-8332


 Статията разглежда „срама от родното“, като съпоставя осмислянето му в две емблематични за българската култура творби – „История славянобългарска“ на идеолога на Българското национално възраждане Пайсий Хилендарски и „Бай Ганьо. Разкази за един съвременен българин“ на Алеко Константинов- произведение, което стои в самия край на предмодерната литературна епоха. Междутекстовият анализ показва, че Алековият „Бай Ганьо“ влиза в сложен диалог с Паисиевата „История...“, като подрива нейната идеология и осмива аргументацията й. Бай Ганьо е герой, който въплъщава в най-пълна степен Паисиевата визия за българин. Тоталният европоцентризъм на разказите обаче осъществява тенденциозно разказване ‚срещу‘, което окарикатурява персонажа и го превръща в анти-герой, от когото разказвачи и читатели еднакво се срамуват. Така нарацията в „Бай Ганьо“ реанимира срама от българското, преклонението пред чуждото, самоподценяването, самоотричането, срещу които Паисий въстава в своята „История славянобългарска“.
  Статия
 срам, родно, „История славянобългарска“, „Бай Ганьо“, Паисий Хилендарски, Алеко Константинов, Възраждане
 Издадено
  17740
 Калина Галунова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/