Русия в живота на българския писател Алеко Константинов


Галунова, Калина (2014) Русия в живота на българския писател Алеко Константинов Колесник, В. О. (ред.) сб. "Одеска българистика", № 11-12, Одеса, 2014, сс. 83-90. ISBN 978-966-2743-02-9


 Алеко Константинов е един от най-известните български писатели, автор на най-популярната българска книга „Бай Ганьо. Разкази за един съвременен българин“. Той израства в богато семейство с отявлени русофилски възгледи. Като хиляди български младежи през Възраждането и в първите години на свободен живот, Алеко получава образованието си в Русия. Първо завършва гимназия в Николаев, а после право в Новорусийския университет. Престоят му в двата града съвпада с бурни събития от обществения и политическия живот както в Русия, така и в България. Преживяното през тези години, особено студентството в Одеса, слага отпечатък върху характера на юношата и играе важна роля за формирането на неговите обществено-политически възгледи и идеология.
  Статия
 Алеко Константинов, Николаев, Одеса, Южнославянски пансион, Новорусийски университет.
 Издадено
  17739
 Калина Галунова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/